Autogaz Legnica | Wulkanizacja opon

Dysze rozpylające

Telefon: 507 852 323

SCHEMATY DOPŁYWU MIESZANKI GAZOWO - POWIETRZNEJ I JEJ ROZMIESZCZENIE W KOLEKTORZE SSĄCYM I W KOMORZE SPALANIA PRZY ZASTOSOWANIU MIKSERA TRADYCYJNEGO I STRUMIENIOWEGO

mikser tradycyjny mikser

Mikser stosowany dotychczas stosowany w instalacjach gazowych posiada dość istotną wadę, ponieważ pobór gazu odbywa się najintensywniej w dolnych krawędziach miksera. Powoduje to nierównomierne mieszanie się gazu z powietrzem, co oznacza, że będzie go więcej przy wlocie gazu do miksera (fot.1), a to z kolei powoduje większe nagrzewanie jednej połowy cylindra i tłoka. Skutkiem tego, po dłuższej eksploatacji samochodu, nastąpi deformacja cylindra silnika i tłoka, co wiąże się z nadmiernym pobieraniem i spalaniem oleju z układa smarowania silnika.

instalacja nowoczesna mikser nowoczesny

Mikser strumieniowy* (fot.2) pozwala na równomierne rozpylanie gAzu w kolektorze ssącym, a to oznacza równomierny rozkład mieszanki w komorze spalania.

* Mikser strumieniowy jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP jako wzór użytkowy pod numerem W-114500. Kopiowanie i wprowadzanie wszelkich zmian jest zabronione!